Warto wiedzieć

Baza wiedzy

Chcesz pozbyć się odpadów? – wpisz się do BDO!

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo chce pozbyć się odpadów to z małymi wyjątkami musisz zarejestrować firmę w BDO, czyli Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Oodpadami.

To internetowy rejestr firm wytwarzających produkty, produkty w opakowaniach albo wytwarzających odpady lub gospodarujących nimi.

Jakie to są wyjątki? – chodzi o ilości

Mówi nam o tym rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Kilka najczęściej występujących przykładów:​

BSS

KOD

Opakowania z papieru i tektury [do 0,5 tony]

15 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [do 10 ton]

17 01 01

Gruz ceglany [do 10 ton]

17 01 02

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 [do 10 ton]

17 01 07

Drewno [do 10 ton]

17 02 01

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 [do 20 ton]

17 05 04

Opakowania z papieru i tektury [do 0,5 tony]

15 01 01

Opakowania z tworzyw sztucznych [do 0,5 tony]

15 01 02

Opakowania z drewna [do 1 tony]

15 01 03

BSS

Jak się zarejestrować? – to proste

Wszystko odbywa się bez wychodzenia z domu za pośrednictwem rządowego portalu, na którym wszystkiego się dowiesz –  www.bdo.mos.gov.pl

Jakie są kary za brak wpisu do BDO? – nie warto ryzykować

Firmy, które nie zarejestrują się w BDO pomimo, że mają taki obowiązek muszą liczyć się z karą administracyjną w wysokości od 5 000 do 1 000 000 zł. Kary grożą nie tylko firmom, które nie zarejestrowały się w bazie, ale i tym, które w BDO są, ale np. gospodarują odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru.

Kto może transportować odpady?

Odpady może transportować ich wytwórca lub firma zarejestrowana w systemie BDO posiadająca zezwolenie na transport odpadów.

Jakie są kary za brak wpisu do BDO? – kierowco uważaj

Za transport odpadów bez uprawnień, tzn. bez wpisu do rejestru BDO, odpowiedniego oznakowania pojazdu wymierzana jest administracyjna kara pieniężna w wysokości do 10 tys. zł.

Kiedy jesteś odpowiedzialny za transport odpadów? – wybieraj dobrze

Jeśli zlecasz odbiór odpadów firmie posiadającej decyzję tylko na transport odpadów to Ty jesteś za nie odpowiedzialny do czasu przyjęcia ich przez punkt posiadający decyzję na zbieranie lub składowanie odpadów. Wszystko możesz sprawdzić w BDO.